dichvu

Đăng ký giấy kiểm nghiệm, giám định, chứng nhận, thử nghiệm

Thị trường sản xuất hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng rất đa dạng [...]

Đăng ký giấy chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy

Sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ lưu thông trên thị trường thường phải trải qua [...]

Đăng ký cấp giấy chứng nhận HACCP dành cho doanh nghiệp

Giấy chứng nhận HACCP cho sản phẩm là một trong các thủ tục hàng đầu [...]

Đăng ký giấy bảo hộ nhãn hiệu quốc tế dành cho doanh nghiệp

I. Giấy bảo hộ nhãn hiệu quốc tế là gì? Giấy bảo hộ nhãn hiệu [...]

Đăng ký giấy bảo hộ nhãn hiệu thương hiệu

Căn cứ pháp lý vào các thủ tục hành chính: Luật Sở hữu trí tuệ [...]