Đăng ký giấy bảo hộ nhãn hiệu thương hiệu

Căn cứ pháp lý vào các thủ tục hành chính:

Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29/11/2005; – Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp; – Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP; – Thông tư số 22/2009/TT-BTC ngày 04/02/2009 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp.


Chúng tôi, Win là một trong những đơn vị chuyên nghiệp cung cấp đăng kí độc quyền nhãn hiệu hàng hóa, hướng dẫn đăng ký bảo hộ độc quyền thương hiệu cho doanh nghiệp, đại diện giao dịch với Cục Sở Hữu Trí Tuệ giúp doanh nghiệp nộp đơn và tư vấn đăng ký giấy nhãn hiệu hàng hóa.

Đối tượng thực hiện: Tổ chức, Cá nhân, Doanh nghiệp.

Điều kiện cần và đủ để hoàn tất thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu thương hiệu:

+ Bản sao giấy phép kinh doanh công chứng ( Xác minh đúng doanh nghiệp đăng ký nhãn hiệu )

+ Hình ảnh thương hiệu, logo đại diện hình ảnh thương hiệu doanh nghiệp. ( Đăng ký hình ảnh, Đăng ký logo chữ )

+ Đơn đăng ký giấy chứng nhận đăng ký độc quyền thương hiệu ( tờ đăng ký mẫu )

+ Giấy ủy quyền đăng kí dịch vụ chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa ( hoàn trả cho khách hàng sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký )

+ Nhãn hiệu thương hiệu có yếu tố phân loại riêng biệt với các nhãn hiệu hàng hóa cùng loại của các tổ chức, cá nhân khác.

Thời hạn:

Theo quy định hoàn tất thủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hóa của Cục Sở Hữu Trí Tuệ;

Quy trình: Thẩm định hình thức (1) -> Công bố đơn hợp lệ(2) -> Thẩm định nội dung(3).

  1. Khi hoàn thành các giấy tờ đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, trong thời gian 30 – 60 ngày kể từ ngày nộp đơn, cục sỡ hữu trí tuệ tiến hành thẩm định hình thức logo nhãn hiệu hàng hóa . Nhãn hiệu hàng hóa phù hợp sẽ tiến tới giai đoạn (2), những đối tượng không phù hợp về nhãn hiệu hàng hóa sẽ được loại trừ về quyền nộp đơn.
  2. Quy trình (2) là quy trình xác nhận nhận đơn , đơn hợp lệ . Nhãn hiệu hàng hóa sẽ được chấp nhận đơn hợp lệ từ 2 đến 4 tháng. Nội dung của nhãn hiệu hàng hóa và các thông tin liên quan sẽ được hiển thị trong thông báo chấp nhận đơn hợp lệ bao gồm mẫu nhãn hiệu, danh mục hàng hóa và các thông tin liên quan.
  3. Sau khi hoàn tất thủ tục (1) (2), Cục Sở Hữu Trí Tuệ tiến hành giai đoạn thẩm định nội dung của nhãn hiệu hàng hóa phù hợp với văn hóa của đất nước, để công nhận hợp lệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa cho doanh nghiệp. Thời gian hoàn thành thủ tục (3) là từ 9 đến 12 tháng.

=> Quy trình thẩm định đăng kí bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa cho doanh nghiệp kéo dài từ 12 đến 24 tháng. Tùy theo quy trình thẩm định độ rãi của thương hiệu trên thị trường mà Cục Sở Hữu Trí tuệ sắp xếp bảo hộ thương hiệu cho doanh nghiệp.

Mọi thắc mắc về các giấy tờ và giấy phép liên quan xin vui lòng liên hệ với chúng tôi:

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]